Garantii ja hooldus

Warranties

Whirlpooli ja Polari kodumasinate müügigarantii tingimused

Kõikide Whirlpool Eesti OÜ poolt Eesti Vabariigis müüdud kodumasinate kohta kehtib Võlaõigusseaduse§218 sätestatud pretensioonide esitamise aeg 2 (kaks) aastat toote ostukuupäevast arvates.

Whirlpool Eesti OÜ annab lisaks 7- (seitsme-) aastase müügigarantii järgmistele enda poolt Eesti Vabariigis müüdud Whirlpooli ja Polari kodumasinate osadele:

1. Pesumasinad, pesumasin-kuivatid: 
    - mootor
    - paak

2. Külmikud, sügavkülmikud:  
    - kompressor
    - külmutusagregaat

7-aastane müügigarantii kehtib ainult alates 15. märtsist 1998.a. ostetud Whirlpooli ja Polari kodumasinate ülalnimetatud osadele Whirlpool Eesti OÜ poolt väljaantud garantiikaardi ja originaalmüügidokumendi esitamisel.

Kui Teie Whirlpooli või Polari tootel ilmneb defekt, võtke kohe ühendust Whirlpooli volitatud teenindusfirmaga. Kui toode osutub seaduslike pretensioonide esitamise ajal või garantiiajal defektseks varjatud materjali-, konstruktsiooni- ja/või valmistusvigade tõttu, kõrvaldab Whirlpooli volitatud teenindusfirma defektid või (Whirlpooli valikul) vahetab toote osad ümber tasuta vastavalt kehtivatele seadustele ja alltoodud garantiitingimustele. 

Kui toote remont kohapeal on võimatu, toimub toote transport volitatud teenindusfirmasse viimase kulul. Väljavahetatud defektsed toote osad jäävad volitatud teenindusfirma omandiks.

 

Garantiitingimused:

1. Garantii kehtib ainult nende toodete kohta, mida on kasutatud vastavalt nende kasutusjuhendile kodustes tingimustes.

2. Garantii kehtib ainult Whirlpool Eesti OÜ garantiikaardi ja originaalmüügidokumendi (millel on volitatud müüja nimi ja allkiri, ostukuupäev ja tootetüüp) esitamisel koos defektse tootega.

3. Garantii ei kehti, kui toote seerianumber on eemaldatud, muudetud või tehtud mitteloetavaks.

4. Garantii ei kehti järgmistel põhjustel tekkinud vigade kohta: 
    - transpordi- ja muudest juhuslikest kahjustustest tekkinud vead;
    - toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest ja kasutamisest ning ülekoormamisest põhjustatud vead;
    - toote paigaldus- ja kasutusjuhenditest ning ohutusnõuetest mittekinnipidamisest toote paigaldamisel, voolu- või veevõrku ühendamisel või kasutamisel tekkinud vead (NB! Kõik tooted peavad olema ühendatud maandatud pistikupessa);
    - kui toodet on remontinud selleks volitamata isik või hooldusfirma;
    - Whirlpoolist sõltumatutel põhjustel (õnnetused, äike, vesi, tulekahju, pingemuutused vooluvõrgus, lühised, katlakivi jms.) tekkinud vead.

5. Garantii ei hõlma toote töötamise seisukohalt ebaoluliste vigade (kriimustused jms.) remonti ega normaalsest kulumisest tingitud osade vahetamist (näiteks hõõglambid, kaitsmed, liigutatavad plastosad).

6. Garantii ei hõlma toote puhastamist, hooldamist, kasutamise õpetamist. Loetletud põhjustel toimunud volitatud teenindusfirma visiit kuulub tasustamisele. 

Kui käesolevate garantiitingimuste tõlgendamisel tekib Teil eriarvamusi volitatud teenindusfirmaga, palume pöörduda Whirlpool Eesti OÜ poole (Türi 10c, 11313 Tallinn; tel. 650 1670, fax 650 1675, e - mail: info.estonia@whirlpool.com).

 

Volitatud teenindusfirmad

Tallinn, Harjumaa

Raud OÜ  

Siili 25, Tallinn

672 2990, 672 2570

Hiiumaa

Tähva OÜ

Heltermaa mnt. 16, Kärdla

462 2690

Ida-Virumaa

Limestra Profservice OÜ

Jõhviküla 12, Jõhvi

566 24492

Edelweiss-Nord OÜ

Lehe 7, Kohtla-Järve Kukruse

334 1318

Sipelgas Maurinte OÜ

Tallinna mnt. 6a-19, Narva

356 0708, 562 53020

Jõgevamaa

Tavatronic OÜ

Rahu 3, Tartu

734 9123

Arwest OÜ

Ringtee 75, Tartu

734 4299

Järvamaa

Oolberg ja Ko OÜ

Vainu 9, Paide

385 0010, 566 64467

Läänemaa

Teco KM OÜ

Nelgi 2, Haapsalu

566 78902

Lääne-Virumaa

Nirgi Kodumasinad OÜ

Posti 13, Rakvere

324 0515

Põlvamaa

 

Tavatronic OÜ

Rahu 3, Tartu

734 9123

Arwest OÜ

Ringtee 75, Tartu

734 4299

Pärnumaa

 

Have OÜ

Riia mnt. 20, Pärnu

443 9470, 445 9701

Kent ja Ko OÜ

Riia mnt. 121, Pärnu

443 2552

Raplamaa

Maa-Õhk Soojuspump OÜ

Viljandi mnt. 72g, Rapla

511 6818, 511 8987

Saaremaa

Kodumasinate Remont Toomas Teder FIE 

Pikk 1b, Kuressaare

455 5978

Tartumaa

Tavatronic OÜ

Rahu 3, Tartu

734 9123

Arwest OÜ

Ringtee 75, Tartu

734 4299

Valgamaa

Lumehelves OÜ

Jaama pst. 12a, Valga

766 4452

Viljandimaa

Aaberi Kodumasinad OÜ

Raua 3, Viljandi

433 3802

Võrumaa

Frigotec OÜ  

Kreutzwaldi 58a, Võru

782 3181