Whirlpool EMEA nutika kodumasina teenuste kasutustingimused


I. SISSEJUHATUS

Enne nutika kodumasina ning sellega seotud tarkvararakenduste ja -teenuste kasutamist lugege palun hoolikalt läbi kasutustingimused ja privaatsusteade, mis on käesolevatele kasutustingimustele lisatud (vt allpool). Juhime tähelepanu eelkõige kasutustingimuste VIII osale, milles on märgitud meie vastutuse piirangud.

Täname teid, et valisite Whirlpooli wifi kaudu juhitava kodumasina (edaspidi: nutikas kodumasin). Whirlpool on maailma suurim kodumasinate tootja ja turustaja. Meie Euroopas kasutatavad kaubamärgid on Whirlpool® , Indesit® , Bauknecht®, Hotpoint® ja HotpointAriston®. Need kasutustingimused kehtivad teie nutika kodumasina ja sellega kaasnevate nutika kodumasina teenuste kohta (nagu allpool määratud). Nendes kasutustingimustes tähendavad viited Whirlpoolile järgmist: Whirlpool EMEA S.r.l. Socio Unico, Itaalia õiguse alusel asutatud äriühing, mille registreeritud asukoht on Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italy, mis on nõuetekohaselt registreeritud Milano linnas, mille registrikood on 00693740425, ja käibemaksukohustuslase number on IT00693740425 (edaspidi: Whirlpool, meie) ning mis kuulub ülemaailmsesse kontserni (edaspidi: Group), ja muud Euroopas tegutsevad kontserni kuuluvad ettevõtted ning nende eespool loetletud kaubamärgid.

Teie nutikas kodumasin suudab pakkuda teenuseid, mis aitavad teil nutikat kodumasinat hallata ja hooldada. Kui teie nutikas kodumasin on ühendatud Whirlpooli nutika kodumasina võrguga, on see võimeline edastama Whirlpoolile teavet, sealhulgas tegevus- ja veakoode, ning andma teile teateid. Võite kasutada oma mobiilseadmes Whirlpooli pakutavaid tasuta tarkvararakendusi, nagu näiteks rakendused Bauknecht B-Live või Whirlpool 6th Sense Live (edaspidi: rakendus või rakendused), et hallata oma nutikat kodumasinat kaugjuhtimise teel ning pääseda ligi funktsioonidele ja teenustele. Käesolevad kasutustingimused kehtivad selliste teenuste ja rakenduste kasutamise kohta (koos nimetatud kui nutika kodumasina teenused).

Nutika kodumasina teenuste kasutamiseks peab teie nutikas kodumasin olema ühendatud traadita interneti võrku. Teie vastutate traadita internetiühenduse paigaldamise ja hooldamise eest kohas, kus teie nutikad kodumasinad asuvad. Samuti peate installeerima rakenduse ühilduva(te)le mobiilseadme(te)le ja registreerima kasutajakonto Whirlpoolis.

Nutika kodumasina teenuste kasutamiseks peate nõustuma käesolevate kasutustingimustega ja Whirlpool EMEA nutika kodumasina teenuste privaatsusteatega (edaspidi: privaatsusteade). Kui kasutate nutika kodumasina teenuseid ja/või nõustute rakenduses kasutustingimustega, kohustute neid kasutustingimusi järgima. Lisaks kinnitate, et olete lugenud privaatsusteadet, mida käesolevad kasutustingimused hõlmavad, ja nõustute oma isikuandmete töötlemisega kooskõlas privaatsusteatega. Kui te ei nõustu kasutustingimustega täielikult või osaliselt ja/või privaatsusteatega, ei saa te juurdepääsu nutika kodumasinaga seotud nutika kodumasina teenustele. Lisateavet privaatsusteate kohta leiate punktis VI.

Aeg-ajalt võime neid kasutustingimusi uuendada. Uuendamise korral ja juhul, kui seda nõuab seadus, teavitame teid rakenduse kaudu võimalikest valikutest ja tegevustest. Teatud tingimustel võime teid teavitada uuendustest, kui logite sisse oma kasutajakontole (vajadust mööda). Palun lugege kõiki teateid ja uuendusi hoolikalt ning küsimuste korral võtke meiega ühendust (vt allpool). Kui jätkate pärast selliste teadete saamist või uuenduste tegemist järgmisel sisselogimisel nutika kodumasina teenuste kasutamist või (vajadust mööda) aktsepteerite muudatusi, annab see meile teada, et olete nende muudatustega nõustunud. Kui otsustate muudatustega mitte nõustuda, siis võite alati nutika kodumasina teenuste kasutamisest loobuda.


II. NUTIKA KODUMASINA TEENUSE PAKKUMISED

Nutika kodumasina teenused võimaldavad teil saada teateid oma nutika kodumasina kohta (näiteks ukse lahtioleku kohta, tsükli lõppemise kohta), planeerida nutika kodumasina töötamist kulutõhusatel aegadel, jälgida kaugjuhtimise teel ja rakenduse kaudu oma nutikat kodumasinat ning kasutada muid võimalusi ja eeliseid. Konkreetseid nutika kodumasina teenuseid on üksikasjalikumalt kirjeldatud nutika kodumasina kasutusjuhendis. Whirlpoolil võib tekkida vajadus aeg-ajalt läbi vaadata ja muuta nutika kodumasina teenuste teatud omadusi ning teid teavitatakse rakenduse kaudu kõikidest olulistest muudatustest.


III. NUTIKA KODUMASINA TEENUSTE KASUTAMINE

 1. Üldine

  Nutika kodumasina teenuste kasutamiseks peate rakenduse kaudu registreerima kasutajakonto ning (nagu eespool kirjeldatud) lugema ja nõustuma privaatsusteatega. Nutika kodumasina teenuste kasutamisel nõustute: a) esitama oma täpsed kontaktandmed ja muu Whirlpooli nõutud teabe, b) uuendama oma andmeid kohe, kui teie kontaktandmed muutuvad või on ebatäpsed (üksikasjad selle kohta, kuidas seda teha, on esitatud privaatsusteate punktis 9), ja c) kasutama nutikat kodumasinat kooskõlas käesoleva kasutusjuhendiga. Kui kasutustingimused ja kasutusjuhend on vastuolus, kehtivad kasutustingimused.
  Võime peatada juurdepääsu teie kontole või selle sulgeda, kui avastame või kui meil on põhjust kahtlustada, et teie edastatud teave või andmed on valed, eksitavad, ebatäpsed või mittetäielikud (vt lisateavet punktis IX).

 2. Andmete kasutamine

  Nutikad kodumasinad kasutavad teie traadita internetiühendust, et pakkuda teile nutika kodumasina teenuseid. Kui otsustate rakenduse kaudu saada teateid, kasutavad sellised teated ja rakendused teenuse pakkumiseks teie mobiilset andmesideühendust. Kõik need kasutusviisid tähendavad teatud hulga andmete edastamist teie ühenduste kaudu. Seega peab teil olema nutika seadme asukohas sobiv traadita internetiühenduse ja mobiilsideoperaatori andmeplaan. Palun konsulteerige oma internetiteenuse osutaja või mobiilsideoperaatoriga hindade teemal, et määrata kindlaks kohaldatavad andmesidetasud (kui need on olemas), andmepiirangud, kitsendused, nagu näiteks lubatud kasutusviisid, ja muud teenusetingimused. Whirlpool ei vastuta teie internetiteenuse osutaja või mobiilsideoperaatori kulude eest.

 3. Teie nutika kodumasina üle andmine

  Teil on lubatud kasutada nutika kodumasina teenuseid ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel ning te ei tohi mingil viisil neid teenuseid edasi müüa ega teha teenuseid kättesaadavaks kolmandatele isikutele, kui ei ole märgitud teisiti. Kui müüte või laenate oma nutika kodumasina teisele isikule, peate kohe rakenduse kaudu uuendama oma nutika kodumasina teenustega seotud kasutajakontot. Te ei või müüa ega laenata oma nutikat kodumasinat enne, kui olete uuendanud oma kasutajakontot. Kui te esmalt uuendust ei tee, siis rikute käesolevaid kasutustingimusi ning Whirlpool võib peatada või sulgeda teie kasutajakonto (vt lisateavet punktis IX). Nutika kodumasina teenuste kasutamiseks peab uus kasutaja registreerima Whirlpoolis eraldi uue kasutajakonto.

 4. Keelatud kasutusviisid

  Teil on keelatud kasutada nutika kodumasina teenuseid viisil, mis:

  • on ohtlik, vägivaldne, kuritahtlik, laimav, solvav, halvustav, petturlik, ebasünnis või muul viisil ebaseaduslik või sobimatu;
  • omab ligipääsu, kogub või salvestab teiste kohta isiklikku teavet;
  • rikub kellegi teise õiguseid, sealhulgas teise isiku õigust privaatsusele;
  • matkib teist isikut, äritegevust, ettevõtet või IP-aadressi (näiteks IP-aadressi võltsimine);
  • hõlmab materjalide üleslaadimist, postitamist, e-posti teel saatmist, edastamist või muul viisil kättesaadavaks tegemist, kui teil ei ole ühegi seaduse alusel õigust selliseid materjale kättesaadavaks teha;
  • on oma olemuselt kaubanduslik, sealhulgas näiteks reklaam- või turundusmaterjalid, rämpspost, andmepüük või muud soovimatud sõnumid;
  • saab või püüab saada loata juurdepääsu nutika kodumasina teenustele, nende arvutitele ja võrkudele või nende kasutajaandmetele või muudab või häirib muul viisil nutika kodumasina teenuste kasutamist või toimimist;
  • saab või püüab saada loata juurdepääsu nutika kodumasina püsi- või tarkvarale, sealhulgas püsivara pöördprojekteerimise abil või installeerides püsivara, mida Whirlpool ei ole heaks kiitnud;
  • paneb Whirlpooli või tema äripartnerite IT-taristule ebamõistlikult või ebaloomulikult suure koormuse, sealhulgas rämpsposti edastamine või muud soovimatud masspostitamismeetodid; muudab, kahjustab või kustutab Whirlpooli pakutava sisu;
  • sisaldab arvutiviiruseid või muid häirivaid, kahjustavaid, kahjulikke faile või programme või
  • rikub muul viisil käesolevaid kasutustingimusi.

 5. Tarkvarauuendused

  Nutika kodumasina teenused, sealhulgas rakendused, kasutavad tarkvara, mis võib Whirlpoolile olla vajalik või mida ta tahab uuendada või muuta. Käivitame selliseid uuendusi, kasutades teie mobiilseadme operatsioonisüsteemis tavapäraseid protseduure, ja teilt nõutakse alati selliste uuenduste vastuvõtmist, et jätkata nutika kodumasina teenuste kasutamist.

IV. TEENUSE PIIRANGUD JA LOOBUMINE

 1. Üldised piirangud

  Kuna teie nutikas kodumasin suhtleb Whirlpooliga, edastades teavet juhtmevabalt ja interneti kaudu, siis a) nutika kodumasina teated on teile kättesaadavad alles pärast seda, kui olete oma nutika kodumasina ühendanud ja registreerinud, ning b) nutika kodumasina teenused ei ole kättesaadavad, kui internet, traadita ühendus või mobiilside ei tööta või ei tööta korralikult.


 2. Tulemuste ja andmete täpsus

  Te nõustute, et nutika kodumasina teenuste kohta kehtivad piirangud ja kitsendused, mida Whirlpool ei saa kontrollida ja mis hõlmavad järgmist: teie nutika kodumasina sobiv hooldus kooskõlas kasutusjuhendiga, traadita võrgu võimalused, interneti kättesaadavus, keskkonnatingimused (näiteks hooned, ilm, geograafia ja topograafia), atmosfääritingimused ja muud interneti või satelliitide kasutamise ja satelliidiandmetega seotud tegurid; lisaks sõltuvad nutika kodumasina teenused oma olemuselt kolmandate isikute pakutavast tarkvarast ja võrgu kättesaadavusest. Tuginedes eeltoodule, ei garanteeri Whirlpool nutika kodumasina teenuste osana pakutavate andmete, teabe, materjalide või sisu katkematut kättesaadavust, täpsust, täielikkust või õigeaegsust.

 3. Salvestatud andmed

  Whirlpool salvestab teatud andmed teie nutika kodumasina teenuste kasutamise kohta seni, kuni see on vajalik seaduse järgimiseks või seoses meie õiguspäraste ärivajaduste ja -eesmärkidega, mis on seotud nutika kodumasina teenustega, nagu on sätestatud privaatsusteates.

 4. Ülekantud andmed

  Whirlpool võtab kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et säilitada meile edastatud andmete turvalisus, ja kasutab mõistlikke ettevaatusabinõusid, et kaitsta teie isikuandmeid. Siiski on alati oht, kui teave edastatakse traadita võrkude või interneti kaudu. Te aktsepteerite, et nutika kodumasina teenuste kasutamisel võivad teie sidekanalid olla ebaseadusliku infopüügi objektiks. Whirlpool ei saa tagada traadita andmeedastuse või interneti teel edastatavate andmete turvalisust ja privaatsust ning ei vastuta turvalisuse puudumise eest võrkudes või seadmetes, mille üle Whirlpoolil puudub kontroll, ega sellest tulenevat privaatsuse või andmete hävinemist seoses selliste võrkude kaudu toimuva teabevahetusega. Palun võtke tarvidusele ettevaatusabinõud, et kaitsta oma isikuandmeid internetis olles, näiteks muutke sageli paroole, kasutades tähtede ja numbrite kombinatsiooni, ning veenduge, et kasutate turvalist brauserit.

 5. Muu

  Nutika kodumasina teenuseid pakutakse põhimõttel „selline, nagu see on“ ja „nagu kättesaadav“. Kuigi Whirlpool kasutab kõiki mõistlikke jõupingutusi, et tagada nutika kodumasina teenuste kättesaadavus, ei saa me garanteerida nende kättesaadavust või selle jätkumist või et juurdepääs sellele on katkematu või veatu. Lisaks ei ole nutika kodumasina veakoodi teated mõeldud asendama teie nutika kodumasina regulaarset, soovitatud hooldust kooskõlas teie nutika kodumasina kasutusjuhendiga ega asenda teie nutika kodumasina turvalist ega vastutustundlikku kasutamist. Tulekahju või muude õnnetuste või kahjustuste ärahoidmiseks ei tohi te tugineda nutika kodumasina teenustele (kaasa arvatud kõik veateated). Teie vastutate nutika kodumasina turvalise kasutamise ja töökorras hoidmise eest kooskõlas kasutusjuhendiga. Vastasel korral võib see kahjustada teie nutikat kodumasinat, vara, tekitada kehavigastusi ja/või raskeid vigastusi, mille eest Whirlpool ei vastuta.

V. TINGIMUSTE TÄITMINE

Te vastutate ainuisikuliselt selle eest, et teie ise ning teie nutika kodumasina kasutajad ja/või teie nutika kodumasina teenuste konto kasutajad, olenemata sellest, kas olete neid selleks volitanud või mitte, täidavad käesolevaid kasutusingimusi.

VI. PRIVAATSUS

Privaatsusteade on kättesaadav rakenduse kaudu ja teil palutakse sellega nõustuda, kui registreerite nutika kodumasina teenuste kasutamise. Privaatsusteatega nõustumine ei ole kohustuslik (st kui te ei soovi sellega nõustuda, siis te ei pea registreerima nutika kodumasina teenuseid), kuid see on vajalik, et saaksite jätkata oma registreeritud konto loomist. Privaatsusteade reguleerib seda, kuidas teie esitatud teavet, teie nutika kodumasina andmeid ja teie nutika kodumasina teenuste kasutuse andmeid võib koguda, kasutada, avalikustada ja jagada kooskõlas kehtivate Euroopa ja kohalike seadustega.

VII. INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUS

Nutika kodumasina teenuste sisu on kaitstud autoriõiguste, kaubamärkide ja muude intellektuaalomandiõigustega, mis kuuluvad Whirlpoolile ja tema litsentsi andjatele. Te ei tohi reprodutseerida, muuta, kasutada, luua tuletatud töid, demonstreerida, kujundada, esitada, avaldada, levitada, edasi anda, eetrisse anda ega ringlusse lubada selliseid materjale või sisu kolmandale isikule (sealhulgas materjali näitamine või levitamine, kasutades kolmanda isiku veebisaiti) ning te ei tohi kasutada ühtegi kaubamärki, mis kuvatakse nutika kodumasina teenuste juurdepääsul, ilma Whirlpooli eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud selleks, et kasutada nutika kodumasina teenuseid selleks ettenähtud otstarbel ja kooskõlas käesolevate kasutustingimustega.

VIII. VASTUTUSE PIIARMINE, HÜVITIS

Kahtluse vältimiseks ei piira miski nendes kasutustingimustes ega välista Whirlpooli või mõne muu Groupi ettevõtte vastutust (kui see on olemas) teie ees, kui selleks on:

 1. pettus või valeandmete esitamine;
 2. hooletusest tulenev kehavigastus või surm või
 3. mis tahes muu küsimus, mille korral oleks ebaseaduslik vastutus välistada või proovida vastutust välistada.
 1. Vastutuse piiramine

  Te nõustute, et:

  1. nutika kodumasina teenuseid pakutakse põhimõttel „SELLINE, NAGU SEE ON“ ja „NAGU KÄTTESAADAV“;
  2. välja arvatud KEHTIVA SEADUSE kohustuslikud piirid ja nõustudes, et miski nendes kasutustingimustes ei eemalda ega piira ega midagi ei tule tõlgendada kui kavatsust eemaldada või piirata WHIRLPOOLI VÕI KONTSERNI vastutust järgmise eest: pettus või valeandmete esitamine, tahtlik üleastumine, avaliku korra rikkumine, hooletusest tuleneva surma või kehavigastuste, sealhulgas piiranguteta, tekitamine või isikliku vara kahjustamine, kui vastutust ei saa seadusega välistada, NÕUSTUTE VABASTAMA WHIRLPOOLI, KONTSERNI, TEMA ESINDAJAD, TÖÖTAJAD JA LEPINGUOSALISED KÕIKIDE NUTIKA KODUMASINA TEENUSTEGA SEOTUD NÕUETEST, VASTUTUSEST JA KAHJUST, SEALHULGAS NÕUDED, MIS TULENEVAD NUTIKA KODUMASINA TEENUSTE TÄITMATA JÄTMISEST VÕI OSALISEST TÄITMATA JÄTMISEST, ISEGI KUI SEE ON PÕHJUSTATUD WHIRLPOOLI, GroupI, TEMA ESINDAJATE, TÖÖTAJATE JA LEPINGUOSALISTE HOOLETUSEST; LISAKS EI VASTUTA WHIRLPOOL EGA ÜKSKI kontsernI KUULUV ETTEVÕTE NUTIKA KODUMASINA TEENUSTE VÕI MIS TAHES SELLE OSA KASUTAMISE VÕI VÄÄRKASUTAMISE EEST EGA KAHJUDE EEST, MIS VÕIVAD TEKKIDA SELLE TEIEPOOLSE KASUTAMISE VÕI VÄÄRKASUTAMISE TAGAJÄRJEL. SELLEST TULENEVALT PAKUME TEILE SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES VÕIMALIKULT PALJU NUTIKA KODUMASINA TEENUSEID, LÄHTUDES SELLEST, ET VÄLISTAME KÕIK NENDES KASUTUSTINGIMUSTES SÕNASELGELT SÄTESTAMATA ESINDAMISED, GARANTIID JA TINGIMUSED, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEDA EI SAA SEADUSE KOHASELT VÄLISTADA. SEE EI MÕJUTA TEIE SEADUSEGA ETTENÄHTUD TARBIJAÕIGUSEID;
  3. TE NÕUSTUTE HÜVITAMA WHIRLPOOLILE, KONTSERNILE, NENDE ESINDAJATELE, TÖÖTAJATELE JA LEPINGUOSALISTELE KÕIK SELLISED KOLMANDATE ISIKUTE NÕUDED, MIDA ON KIRJELDATUD EESPOOL.
  4. SAMUTI NÕUSTUTE, ET SEE VABASTUS LAIENEB KÕIKIDELE TEIEGA SEOTUD POOLTE KAUDU ESITATUD NÕUETELE JA ÜHELGI KINDLUSTUSSELTSIL EI OLE REGRESSIÕIGUST.


 2. Kaudse kahju välistamine

  Välja arvatud KEHTIVA SEADUSE kohustuslikud piirid, EI VASTUTA WHIRLPOOL, Group, TEMA ESINDAJAD, TÖÖTAJAD EGA LEPINGUOSALISED TEIE EGA ÜHEGI TEISE POOLE EES KAUDSE, OTSESE, JUHUSLIKU, ERILISE KAHJU VÕI KAHJUTASU EEST (SEALHULGAS PIIRANGUTETA NEED, MIS TULENEVAD KAOTATUD KASUMIST, KAOTATUD ANDMETEST VÕI TEENUSTE PUUDUMISEST), MIS ON SEOTUD NUTIKA KODUMASINA TEENUSTEGA, ISEGI SIIS, KUI WHIRLPOOL, Group, TEMA ESINDAJAD, TÖÖTAJAD VÕI LEPINGUOSALISED ON TEADLIKUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKUST TEKKIMISEST.

 3. Hüvitis

  Te nõustute kaitsma ja hoidma kaitstuna Whirlpooli, Groupi ja selle sidusettevõtteid mis tahes nõuete eest, mis tulenevad teie tegevusest või on nendega seotud, sealhulgas teie nutika kodumasina teenuste kasutamine ja kogu teie esitatud, edastatud või kättesaadavaks tehtud teave nutika kodumasina teenuste kaudu, ja sellised nõuded hüvitama; paroolide või muu kontoteabe kaitsmata jätmisest või nende kasutustingimuste või kohaldatava seaduse või määruse või kolmandate isikute õiguste rikkumisest.

IX. PEATAMINE JA LÕPETAMINE

 1. Whirlpooli poolt lõpetamine väärkasutamise tagajärjel

  Whirlpool võib peatada või lõpetada juurdepääsu nutika kodumasina teenustele täielikult või osaliselt igal ajal, kui kasutate neid teenuseid punkti III alapunktis 4 kirjeldatud keelatud viisil või kui rikute muul viisil käesolevaid kasutustingimusi. Sellest ette teatades võib Whirlpool lõpetada nutika kodumasina teenuste osutamise tehnoloogia vananemise tõttu või muudel põhjustel, mis mõjutavad nutika kodumasina teenuste jätkuvat elujõulisust. Sellise lõpetamise korral ei tohi te enam kasutada nutika kodumasina teenuseid ega omada teenustele juurdepääsu ning (võttes arvesse punkti VIII) Whirlpool ei võta endale vastutust sellise lõpetamise eest. Sellisel juhul võite jätkata oma kodumasina kasutamist tavalise kodumasinana, kuid sellega seotud nutika kodumasina teenused ei ole enam kättesaadavad.


 2. Kasutajakonto desaktiveerimine teie poolt

  Võite oma kasutajakonto igal ajal desaktiveerida (registreeringu kustutada), kirjutades sellest andmekaitseametnikule privaatsusteate punktis 10 märgitud aadressil. Kui te oma konto desaktiveerite, säilitab Whirlpool teie nutika kodumasina ja nutika kodumasina teenuste kasutamisega seotud andmeid, mida Whirlpool teie kohta kogus, kuid need ei ole enam seotud teie isikuandmetega. Nutika kodumasina teenuste kasutajakonto desaktiveerimise korral ei saa te enam teateid nutika kodumasina kohta, mis on üks teenuste osa. Kui otsustate pärast kasutajakonto desaktiveerimist jätta oma nutika kodumasina wifi-võrguga ühendatuks, jätkab teie nutikas kodumasin teatud kasutusandmete edastamist Whirlpoolile. Kui soovite andmete edastamist vältida, peate oma nutika kodumasina traadita ruuterist lahti ühendama ja kodumasinal traadita ühenduse nupu välja lülitama.

X. ÜLDINE

 1. Kohtualluvus ja kohaldatav seadus

  Käesolevaid kasutustingimusi reguleerivad Iirimaa seadused ja teie suhtes kohaldub Iirimaa kohtute erandlik kohtualluvus.

 2. Loobumine

  Kui Whirlpool ei suuda täita käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid kohustusi või kui ta ei suuda rakendada käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid õiguseid või õiguskaitsevahendeid, ei tähenda see loobumist nendest õigustest või õiguskaitsevahenditest ega vabasta teid selliste kohustuste täitmisest. Whirlpooli loobumine mis tahes puuduse korral ei tähenda loobumist edasiste puuduste korral. Whirlpool ei vabasta teid ühestki käesolevatest kasutustingimustest tulenevatest kohustustest, välja arvatud juhul, kui loobumisest on sõnaselgelt kirjalikult teatatud.

 3. Eraldatavus

  Kui kohus või mõni muu pädev asutus otsustab, et käesolevates kasutustingimustes olev tingimus on kehtetu, ebaseaduslik või mis tahes ulatuses täitmatu, siis eraldatakse selline tingimus või säte ülejäänud tingimustest ja sätetest, mis jäävad kehtima seadusega lubatud ulatuses.

 4. . Kogu leping

  Käesolevad kasutustingimused ja kõik muud tingimused, millega olete nõustunud seoses nutika kodumasina ja nutika kodumasina teenuste kasutamisega, esindavad kogu teie ja Whirlpooli vahelist kokkulepet ülalnimetatu suhtes ning asendavad kõik eelnevad suulised või kirjalikud kokkulepped ja arusaamad teie ja Whirlpooli vahel.
  Nii teie kui ka meie tunnistame, et ei ole tuginenud ühelegi teisele esindatusele, kohustusele või lubadusele ega kaudselt järeldanud midagi, mida on teie ja meie vaheliste läbirääkimiste käigus öeldud või kirja pandud, välja arvatud see, mis on sõnaselgelt sätestatud käesolevates kasutustingimustes.

XI. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kõigi nutika kodumasinaga või nutika kodumasina teenustega seotud küsimuste või kaebustega tuleb pöörduda kohalikku Whirlpooli klienditeeninduskeskusesse, mille kontaktandmed on esitatud rakenduses või nutika kodumasinaga kaasasolevas dokumentatsioonis.

Võrrelge ( Seadmed )

Palun lisage teine toode võrdlusse