Teade eraelu puutumatuse kohta

Meil on hea meel, et olete üles näidanud huvi meie ettevõtte ja toodete vastu. Beko Europe (nagu määratletud allpool) võtab teie andmekaitseõigusi väga tõsiselt ja me oleme pühendunud teie kliendikogemuse täiustamisele kooskõlas kõigi kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega. Alljärgnevalt on esitatud meie andmekaitseteatis, kus on lahti seletatud, kuidas me töötleme teie isikuandmeid.

* * * * * 

Oleme Eesti seaduste alusel asutatud ettevõte Beko Europe Estonia OÜ, mille registrijärgne asukoht on on Türi 10c, 11313 Tallinn (edaspidi „Beko Europe Estonia“ või „meie“). Andmete vastutava töötlejana on meie eesmärk pakkuda oma veebisaidi, rakenduse ja/või internetiühendusega kodumasinate (edaspidi vastavalt „veebisait”,„rakendus” ja „nutimasinad”) kasutajatele ja kõigile teistele meiega suhtlevatele üksikisikutele (edaspidi „kasutajad“ või „teie“) teavet isikuandmete kogumise ja töötlemise viiside kohta kooskõlas Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 679/2016 (edaspidi „määrus“) ning muude kohaldatavate kohalike õigusaktidega.

KOGUTAV TEAVE

Me kogume 1) isikuandmeid, mida olete meiega jaganud; 2) andmeid, mida kogume teiega müügi- ja teenustehingute sõlmimisel; 3) meie kõnekeskuste kogutavaid andmeid; 4) andmeid teie tegevuse kohta veebisaidil, rakenduses või nutimasinate kaudu ja 5) muudest allikatest saadud või kogutud teavet.

Me ei kogu teiega seotud erilisi isikuandmete kategooriaid (nt tervise- või juriidilisi andmeid).

Lisateabe saamiseks klõpsake siin [sie]

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME

Me kasutame teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile soovitud teenuseid, muu hulgas, kuid mitte ainult selleks, et võtta teiega ühendust teie kodumasinaga seotud turvaküsimuste korral, võimaldada teil veebisaiti lehitseda ning rakendust ja/või nutimasinaid kasutada, vastata teie päringutele ja võimaldada teil kasutada meie teenuseid, sealhulgas kõnekeskuste kaudu pakutavaid teenuseid.

Ainult teie nõusolekul võime töödelda teie isikuandmeid ka kohandatud turundusmaterjalide saatmiseks, sealhulgas teadete saatmiseks meie ja meie usaldusväärsete partnerite pakkumiste ja allahindluste kohta, samuti salvestada teie telefonikõnesid meie kõnekeskusesse.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin [sie]

MILLE ALUSEL ME TEIE ANDMEID KASUTAME

Me kasutame teie andmeid ainult juhul, kui isikuandmete töötlemiseks on õiguslik alus, näiteks

 • vajadus võimaldada teil kasutada veebisaiti, rakendust ja/või nutimasinaid ja nendega seotud teenuseid ning vastata teie päringutele;
 • vajadus täita seadusest tulenevaid kohustusi või kaitsta Beko Europe Estonia õigustatud huve;
 • teie nõusolek.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin [sie]

KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME

Me kasutame teie isikuandmeid ainult niikaua, kui seda on vaja kavandatud eesmärkide saavutamiseks.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin [sie]

MIDA ME TEEME, ET TEIE ANDMEID KAITSTA

Teie andmete turvalisus on meie jaoks esmatähtis. Selleks oleme tarvitusele võtnud asjakohased korralduslikud, tehnilised ja füüsilised abinõud, mis on mõeldud teie isikuandmete kaitseks hävimise, varguse ja omavolilise kasutamise, avalikustamise või muutmise eest.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin [sie]

KELLEGA ME TEIE ANDMEID JAGAME

Me võime teie andmeid jagada 1) teenuseosutajatega, 2) Beko Europe ettevõtetega ja 3) ametiasutustega, kui kohaldatavad õigusaktid seda lubavad.

Teie nõusolekul võime jagada teie isikuandmeid ka oma usaldusväärsete partneritega nende turunduseesmärkidel.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin [sie]

TEIE ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Teie andmeid võidakse edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatele isikutele. Seda tehes kontrollime alati, et rakendatakse asjakohaseid ja sobivaid kaitseabinõusid, mis vastavad määruse nõuetele.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin [sie]

TEIE ÕIGUSED

Teil on muu hulgas õigus oma isikuandmetega tutvuda ning nõuda nende ühendamist, ajakohastamist, parandamist ja kustutamist.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin [sie]

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Te võite võtta meiega ühendust meie kontaktivormi kaudu või kirjutades Beko Europe Estonia,  aadressil Türi 10c, 11313 Tallinn

Te võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole, kasutades meie kontaktivormi või saates meile e-kirja aadressil data_protection_emea@europeanappliances.com või kirja ülaltoodud aadressil, lisades „for the attention of the Data Protection Officer“.

Me võime muuta või ajakohastada käesolevat andmekaitseteatist, et see vastaks kohaldatavatele õigusaktidele.

1. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE LIIK

Beko Europe Estonia töötleb järgmisi isikuandmete kategooriaid.

 1. Andmed teie kohta

Beko Europe Estonia töötleb teie isikuandmeid, mis on kogutud või saadud paljudest eri allikatest, sealhulgas: 

 1. isikuandmeid, mis on saadud otse teilt kasutajakonto loomisel ja/või ostetud toote registreerimisel, samuti siis, kui te küsite teavet, palute abi või ostate veebipoest Beko Europe Estonia tooteid, nagu ees- ja perekonnanimi, kodune aadress, e-posti aadress, telefoninumber;
 2. isikuandmeid, mille te olete andnud otseselt või kaudselt meie kõnekeskustesse tehtud telefonikõnede ajal ja mida võib salvestada ainult teie nõusolekul, sealhulgas kõnede kuupäevad/kellaajad, helistaja kontaktandmed ja teave kliendi tellimuste kohta;
 3. isikuandmeid, mis sisalduvad teie esitatud piltides, heli- ja/või videofailides, mida te esitate või lubate rakendusel või nutimasinatel jäädvustada;
 4. isikuandmeid, mis saadakse teiste isikute toodetest või teenustest, millega te ühendute rakenduse või nutimasinate kaudu.  

Neid andmeid töödeldakse ainult sellises mahus, mis on vajalik käesolevas teatises nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Beko Europe Estonia on kohustus hoida isikuandmed anonüümsetena ja kustutada andmed, kui tal ei ole vaja isikuandmeid töödelda tuvastataval kujul.

 1. Lepingu andmed

Beko Europe Estonia töötleb kasutajate isikuandmeid, kui nad ostavad Beko Europe Estonia tooteid ja teenuseid, sealhulgas nime, aadressi, riiki, kontaktandmeid, näiteks telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Lisaks kogub Beko Europe Estonia andmeid teie ostetud seadmete ja teie tellitud teenuste kohta, sealhulgas garantiiteenuste taotluste kohta.

 1. Kasutamis- ja sirvimisandmed

Veebisait, rakendus ja nutimasinad koguvad kasutajate isikuandmeid tehnilistel ja funktsionaalsetel põhjustel. Neid andmeid ei koguta kasutaja tuvastamiseks, kuid see võib kaasa tuua tema tuvastamise, näiteks siis, kui neid võrreldakse kolmandatelt isikutelt saadud andmetega.

Sellised andmed hõlmavad järgmist: i) kasutaja arvuti IP-aadress ja domeeninimi; ii) nutimasina ID, mudel ja seerianumber; iii) teie koduse ruuteri IP-aadress, kui ühendate nutimasina meie võrku; iv) kasutatav brauseritüüp ja operatsioonisüsteem; v) teie seadme või nutimasina füüsiline asukoht (mis määratakse kindlaks näiteks satelliidi, mobiilimasti ja WiFi-signaalide abil); ja vi) muu teave teie veebiseansi kohta, näiteks päringu ressursside URI (Uniform Resource Identifier) aadressid, päringu aeg, päringu serverile edastamise viis, vastuseks saadud faili suurus, serveri vastusega seotud numbriline kood ja muud kasutaja seadme operatsioonisüsteemiga seotud parameetrid. Kui olete oma nutimasina meie võrku ühendanud, võime perioodiliselt koguda nutimasinalt automaatselt teavet, sealhulgas olekuteavet (näiteks kas nutimasin on sisse või välja lülitatud, samuti üksikasju seadme töötsükli või täidetava funktsiooni kohta), nutimasinasse sisestatud juhiseid, tõrke- või veakoode ja töökeskkonna aspekte, mis võivad masina toimimist mõjutada (näiteks sisendpinge, signaalitugevus ja õhutemperatuur). Me võime jälgida ja koguda rakenduse kasutusandmeid, nagu kuupäev ja kellaaeg, mil rakendus saab meie serveritele juurdepääsu, rakendusse alla laaditud teave ning nutimasinale edastatavad juhised.

Veebisaidi andmeid kasutatakse ainult selleks, et koguda anonüümset statistilist teavet veebisaidi kasutamise kohta ja et veenduda selle korrektses toimimises, ning neid säilitatakse kooskõlas meie andmesäilitusnõuetega. Neid andmeid võidakse kasutada ka tõendusmaterjalina veebisaidi, rakenduse ja/või nutimasinate vastu suunatud arvutikuritegude korral. 

Kui te ei soovi, et Beko Europe Estonia koguks teie nutimasinast andmeid, peate oma nutimasina juhtmevabast ruuterist lahti ühendama ja nutimasinal juhtmevaba ühenduse nupu välja lülitama. Nutimasina lahtiühendamine ei võimalda teil kasutada nutimasinat ja rakendust, kuigi teie kasutajakonto jääb aktiivseks. Kui te desaktiveerite oma kasutajakonto, kuid teie nutimasin jääb ruuteriga ühendatuks, jätkub andmete edastamine Beko Europe Estonia, kusjuures need andmed ei sisalda teie isikuandmeid ega ole nendega seotud ning need ei võimalda teie isikut tuvastada.

Meie veebisait võib koguda isikuandmeid ka mitmesuguste küpsiste abil, kui nõusolek on nõutav, siis pärast seda, kui te olete selleks andnud oma nõusoleku. Lisateavet leiate meie teatisest küpsiste kohta.

2. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Vajaduse korral töötleme teie isikuandmeid, mida me oleme kogunud või saanud, selleks et:

 1. võimaldada teil veebisaidil või rakenduses registreeruda, avades kasutajakonto, registreerida veebisaidil tooteid ja osta veebisaidilt tooteid;
 2. osutada teile nutimasinaga seotud teenuseid, sealhulgas edastada teateid abi ja hoolduse eesmärgil, ning teie konto või nutimasina kasutamise jaoks vajalikke teateid, sealhulgas neid, mis on seotud klienditeeninduse ja garantiiga;
 3. võimaldada teil osta veebist tooteid ja pakkuda teile lisateenuseid (müügijärgsed teenused, pikendatud garantii, pettuste ennetamine, tagastuste haldamine, kodumasinaga seotud turvaprobleemi korral teiega kontakteerumine);
 4. korraldada oma toodete kojuvedu ja osutada teile soovitud teenuseid;
 5. korraldada teie toote remonti;
 6. vastata teie infopäringutele, sealhulgas reklamatsioonidele ja interaktiivse kiirsuhtlusteenuse kaudu saadud sõnumitele;
 7. võimaldada teil osaleda sooduskampaaniates ja tarbijamängudes;
 8. täita õigusaktide nõudeid ja kaitsta oma õigusi kohtutes;
 9. saata teile meie toodete ja teenustega seotud kohandatud turundusmaterjale (e-posti, lühisõnumi, multimeediasõnumi, sotsiaalmeedia, mobiilirakenduse vms kaudu). E-posti teel toimuv turundus põhineb nõusolekul. Sõltuvalt riigist, kus te asute, võivad teatavad e-posti teel toimuvad turundustegevused siiski põhineda Beko Europe Estonia õigustatud huvil (kaudne opt-in);
 10. kontakteeruda teiega turunduseesmärkidel telefonitsi (mitteautomaatselt) ja posti teel. Selline töötlemine võib põhineda teie nõusolekul või Beko Europe Estonia õigustatud huvil (sellisel juhul on teil õigus edaspidised kontakteerumised keelata);
 11. saata teile teist kui kliendist hoolimiseks teateid toodete kohta, mille te olete registreerinud või mille vastu olete huvi tundnud, ja korraldada klientide rahulolu küsitlusi;
 12. jagada teie nõusolekul teie isikuandmeid kohandatud kliendisuhtluseks oma valitud usaldusväärsete partneritega punktis 6 sätestatu kohaselt;
 13. korraldada tegevusi, mis on vajalikud ettevõtte või selle majandusüksuste võõrandamiseks, ülevõtmiseks, ühinemiseks, jagunemiseks või muuks ümberkujundamiseks ja selliste tehingute elluviimiseks;
 14. ettevõttesisese koolituse, dokumenteerimise ja kvaliteedi kontrolli/tagamise eesmärgil võime kuulata salvestatud telefonikõnesid, mis on tehtud meie kõnekeskustesse.

3. TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

 1. Isikuandmete esitamine punkti 2 alapunktides a–g nimetatud eesmärkidel on vajalik sellel eesmärgil, millel need andmed on meile antud või meiega jagatud, sealhulgas registreerumine veebisaidi kasutajaks, toodete ostmine veebist ja spetsiifiliste tugiteenuste kasutamine, samuti osalemine sooduskampaaniates ja tarbijamängudes. Isikuandmete sellise töötlemise õiguslik alus on teiega sõlmitud lepingu täitmine või teie esitatud taotluse täitmine.
 2. Isikuandmete esitamine punkti 2 alapunktis h nimetatud eesmärkidel on kohustuslik, sest seda nõuavad kohaldatavad õigusaktid. Isikuandmete sellise töötlemise õiguslik alus on juriidilise kohustuse täitmine.
 3. Isikuandmete esitamine punkti 2 alapunktides i, l ja n nimetatud eesmärkidel on vabatahtlik. Kui teie asukohariigi kohaldatavatest õigusaktidest ei tulene teisiti, siis ilma teie nõusolekuta ei ole Beko Europe Estonia, Beko Europe ettevõtetel ega usaldusväärsetel partneritel võimalik automaatselt saata teile kohandatud turundusmaterjale ega salvestada teie telefonikõnesid meie kõnekeskusesse. Igal juhul ei töötle me kasutaja nõusoleku tagasivõtmisel enam isikuandmeid, mille töötlemise aluseks on kasutaja nõusolek.
 4. Isikuandmete esitamine punkti 2 alapunktides j, k ja m nimetatud eesmärkidel on vajalik, et kaitsta Beko Europe Estonia ja Beko Europe õigustatud huve, mis on nõuetekohaselt tasakaalus teie huvidega. Kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega võime kasutada ka teie elektroonilisi kontaktandmeid (e-posti aadress), mille me oleme saanud seoses toote või teenuse müügiga, et saata teile turundusmaterjale sarnaste toodete või teenuste kohta. Sellisel juhul võite oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamise keelata, klõpsates e-kirja või lühisõnumi lõpus olevat linki „unsubscribe“ („lõpeta tellimus“), kui teile on saadetud kohandatud turundusmaterjal, või käesoleva andmekaitseteatise punkti 9 kohaselt. Kui teie asukohariigi kohaldatavatest õigusaktidest ei tulene teisiti, on õiguslikuks aluseks, millele me tugineme teie isikuandmete töötlemisel siin kirjeldatud eesmärkidel, meie õigustatud huvi.

4. ANDMETE SÄILITAMINE

Beko Europe Estonia töötleb isikuandmeid niikaua, kui seda on vaja punktis 2 nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Igal juhul kehtivad järgmised säilitamisperioodid:

 1. punkti 2 alapunktides a–g nimetatud eesmärkidel kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik andmesubjekti päringutele vastamiseks ning kohaldatavate õigusaktide nõuete täitmiseks;
 2. punkti 2 alapunktis h nimetatud eesmärkidel kogutud andmeid säilitatakse kohaldatavates õigusaktides sätestatud perioodi jooksul (nt maksustamisega seoses);
 3. punkti 2 alapunktides i ja l nimetatud eesmärkidel kogutud andmeid säilitatakse kohaldatavates õigusaktides sätestatud maksimaalse säilitamisperioodi jooksul;
 4. punkti 2 alapunktides j, k ja m nimetatud eesmärkidel kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik Beko Europe Estonia ärihuvides;
 5. punkti 2 alapunktis n nimetatud eesmärkidel kogutud andmeid ei säilitata kauem kui kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud perioodi jooksul.

Palun pidage meeles, et andmete säilitamise perioodid võivad varieeruda sõltuvalt kohaldatavatest kohalikest õigusaktidest.

5. ANDMETÖÖTLUSTOIMINGUD

Teie isikuandmeid töödeldakse infotehnoloogiliste vahendite abil ja/või paberipõhiselt ning neid kaitstakse asjakohaste turvaseadmete abil, mis on sobivad isikuandmete salastatuse ja turvalisuse tagamiseks. Eelkõige rakendab Beko Europe Estonia asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi, personaalseid ja füüsilisi meetmeid, mis on mõeldud säilitatavate isikuandmete kaitseks hävimise, varguse, omavolilise kasutamise, avalikustamise ja muutmise eest.

6. ANDMETE EDASTAMINE

Me jagame teie isikuandmeid oma usaldusväärsete partneritega, näiteks pikendatud garantii pakkujatega, kes kavatsevad neid kasutada otseturunduse eesmärkidel, ainult siis, kui oleme teid sellest eraldi teavitanud ja saanud teilt eraldi nõusoleku seda teha.

Me võime jagada teie isikuandmeid:

 1. selliste Groupi ettevõtetega Euroopa Majanduspiirkonnas ja väljaspool seda, kes tegutsevad autonoomsete vastutavate töötlejatena;
 2. meie hoolikalt valitud kolmandatest isikutest teenuseosutajatega Euroopa Majanduspiirkonnas ja väljaspool seda, nagu näiteks kõnekeskuste operaatorid, sisu hindamise teenuse pakkujad, tarnijad, teenuseosutajad või tehnikud, kes meid abistavad, ja muud teenuseosutajad, kes täidavad meie nimel nõuetekohaselt määratud volitatud töötlejate rolli käesolevas teatises kirjeldatud eesmärkidel; muude kolmandate isikutega, kes on tehingu, näiteks ühinemise või varade müügi osalised;
 3. meie pikendatud garantii pakkujaga Domestic & General („D&G“) [Domestic & General Insurance PLC].  D&G tegutseb kaasvastutava töötlejana (koos Beko Europe Estonia) seoses pikendatud garantiide reklaami ja müügiga ning pikendatud garantiide kohaste remonditaotluste käsitlemisega. D&G töötleb isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel: i) teie konto/profiili registreerimine ja haldamine, samuti tootjate garantiide haldamine; ii) teenuslepingute ja toodete/teenuste reklaamimine, müük ja haldamine; iii) teatavates riikides klienditeeninduskõnede käsitlemine ja neile vastamine ning isikuandmete ajakohastamine kõnedest saadud teabega; iv) tarbijatelt isikuandmete kogumine teenuslepingute müümiseks ning nende andmete ajakohastamine tarbijatelt saadud teabega; v) tarbijatelt saadud kaebuste käsitlemine ja neile vastamine (sealhulgas võimalikud kohtuvaidlused); vi) remonditeenuste tellimuste ja nende osutamise haldamine, tarbijatele asendustoodete pakkumine ning andmete ajakohastamine tarbijatelt saadud teabega seoses selliste remonditeenuste ja/või asendustoodete pakkumisega; ning vii) toodete ja teenuste kvaliteedi uuringute läbiviimine;
 4. e-makseteenuseid osutavate kolmandate isikutega teie tellimustega seotud maksete haldamiseks. Selguse huvides olgu märgitud, et Beko Europe Estonia ei töötle kasutajate panga- ega finantsandmeid (sealhulgas krediitkaardiandmeid), välja arvatud neid, mis on tingimata vajalikud punkti 2 alapunktis c nimetatud eesmärkidel (nt tarbijatele pikendatud garantii pakkumiseks).  E-makseteenuseid osutavad kolmandad isikud töötlevad teie isikuandmeid autonoomsete vastutavate töötlejatena kooskõlas määrusega (ja muude kohalike kohaldatavate õigusaktidega) ning oma andmekaitsepõhimõtetega.  Beko Europe Estonia ei vastuta kahju eest (sealhulgas kahju eest, mis tuleneb määruse ja mis tahes muu kohaldatava andmekaitsealase õigusakti rikkumisest), mis on seotud kasutaja panga- või finantsandmete (sh krediitkaardiandmete) töötlemisega kolmanda isiku poolt, kes pakub e-makseteenuseid.
 5. Toodete müügi, parandamise ja hooldamise eesmärgil jagame oma kasutajate aadressi ja kontaktandmeid oma partneritega ainult siis, kui see on hädavajalik.
 6. Mõnel juhul võib meil olla kohustus avaldada isikuandmeid ametiasutuste seaduslike nõudmiste, sealhulgas riikliku julgeoleku eest vastutavate asutuste ja õiguskaitseorganite korralduste alusel.

Eeltoodud kolmandad isikud töötlevad teie isikuandmeid meie nimel nõuetekohaselt määratud volitatud töötlejatena (välja arvatud alapunktis d nimetatud juhul) käesolevas teatises kirjeldatud eesmärkidel ning kooskõlas meie andmete privaatsuse ja turvalisuse nõuetega ega tohi meilt saadud isikuandmeid kasutada ühelgi muul eesmärgil. 

7. ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Teie isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (nii Beko Europe siseselt kui ka väljaspoole seda) toimub kooskõlas määrusega järgmiste kaitsemeetmete alusel:

 1. Euroopa Komisjon on teinud otsuse kaitse piisavuse kohta või
 2. teie isikuandmeid eksportiv Beko Europe ettevõte on kehtestanud või talle on kehtestatud asjakohased kaitsemeetmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, standardsed andmekaitseklauslid. Ilma et see piiraks eeltoodut, kaasnevad standardsetel andmekaitseklauslitel põhineva edastamisega täiendavad korralduslikud ja tehnilised meetmed, mis on ette nähtud teie isikuandmete piisava kaitse tagamiseks.

8. ALAEALISED (ALLA 18-AASTASED) ISIKUD

Meie veebisait, rakendus ja nutimasinad ei ole suunatud alla 18-aastastele isikutele ja Beko Europe Estonia ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 18-aastastelt isikutelt.

9. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Te võite igal ajal tasuta omada ja/või teostada järgmisi õigusi:

 1. õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise eesmärkide ja meetodite kohta;
 2. õigus oma isikuandmetega tutvuda („andmesubjekti juurdepääsutaotlus“). See võimaldab teil saada koopia isikuandmetest, mida me teie kohta säilitame;
 3. õigus nõuda, et me ajakohastaksime või parandaksime isikuandmeid, mida me teie kohta säilitame. See võimaldab teil lasta meil korrigeerida ebatäpseid või valesid andmeid, mida me teie kohta säilitame, kuigi meil võib olla vaja kontrollida teie antavate uute andmete õigsust;
 4. õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. See võimaldab teil nõuda, et me kustutaksime või eemaldaksime teie isikuandmed, kui meil ei ole mõjuvat põhjust jätkata nende töötlemist. Samuti on teil õigus nõuda, et me kustutaksime või eemaldaksime teie isikuandmed, kui te olete edukalt teostanud oma õigust vaidlustada nende töötlemine või kui me oleme kohustatud teie isikuandmed kustutama, sest seda nõuavad kohalikud õigusaktid. Pange siiski tähele, et meil ei pruugi alati olla võimalik teie kustutamistaotlust rahuldada kindlatel juriidilistel põhjustel, millest antakse teile taotluse esitamise ajal vajaduse korral teada;
 5. õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. See võimaldab teil nõuda, et me peataksime teie isikuandmete töötlemise järgmistel juhtudel: a) kui te soovite, et me kontrolliksime andmete õigsust; b) kui meiepoolne andmete kasutamine on ebaseaduslik, aga te ei soovi, et me need kustutaksime; c) kui meiepoolne andmete säilitamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks, või d) kui te olete vaidlustanud oma andmete meiepoolse kasutamise, kuid meil on vaja kontrollida, kas meil on ülekaalukad õiguslikud alused nende kasutamiseks;
 6. õigus täielikult või osaliselt vaidlustada teie isikuandmete töötlemine, kui me tugineme õigustatud huvile (või kolmanda isiku huvile) ja miski teie olukorras paneb teid tahtma vaidlustada andmete töötlemist sellel alusel, kuna te tunnete, et see mõjutab teie põhiõigusi ja -vabadusi. Mõnel juhul võime tõendada, et meil on teie andmete töötlemiseks mõjuvad õiguslikud alused, mis kaaluvad teie õigused ja vabadused üles;
 7. kui me tugineme nõusolekule töödelda teie isikuandmeid, õigus vabalt ja igal ajal tagasi võtta nõusolek isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas klõpsates tellimuse lõpetamise valikul meie turundusmaterjalide alaservas;
 8. õigus oma isikuandmete ülekandmisele teile või teisele teenuseosutajale. Me anname teile või teie valitud kolmandale isikule teie isikuandmed üle struktureeritud, üldkasutataval, masinloetaval kujul;
 9. õigus võtta meiega ühendust e-posti aadressil data_protection_emea@europeanappliances.com või kontaktivormi kaudu ja
 10. õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitse- või kohtuasutusele.

Kui te soovite teostada eespool nimetatud õigusi või esitada küsimusi isikuandmete kohta, mida me teie kohta säilitame, saatke meile e-kiri aadressil data_protection_emea@europeanappliances.com või kirjutage Beko Europe Estonia, Türi 10c, 11313 Tallinn (MI), lisades “for the attention of the Data Protection Officer”. Võimaluse korral võite kasutada ka meie kontaktivormi.

10. MUUTMINE JA AJAKOHASTAMINE

Me vaatame käesoleva andmekaitseteatise regulaarselt läbi. Me võime seda andmekaitseteatist ajakohastada, et kajastada muudatusi oma andmekaitsealases tegevuses. Kui me teeme andmekaitseteatises olulisi muudatusi, teavitatakse teid muutustest ajakohastades andmekaitseteatist enne muudatuse jõustumist. Soovitame teil selle andmekaitseteatisega aeg-ajalt tutvuda, et olla kursis viimase teabega meie andmekaitsealasest tegevusest. Viimati ajakohastati andmekaitseteatist 01/07/2024.

TRUSTe

Võrrelge ( Seadmed )

Palun lisage teine toode võrdlusse